Karan Kundrra gets all protective of GF Tejasswi Prakash as she gets mobbed; fans say, ‘Salman Shahrukh jaisi stardom hai TejRan ke pass’

0
77
Karan Kundrra gets all protective of GF Tejasswi Prakash as she gets mobbed; fans say, ‘Salman Shahrukh jaisi stardom hai TejRan ke pass’


Karan Kundrra gets all protective of GF Tejasswi Prakash as she gets mobbed; fans say, ‘Salman Shahrukh jaisi stardom hai TejRan ke pass’

Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_ATF_300x250|300,250~Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_BTF_1_300x250|300,250~Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_BTF_2_300x250|300,250~Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_ATF_970x90|970,250~Bollywoodlife_Web/bollywoodlife_ros_strip|1300,50

Source link